Patrick Vandenbussche

Patrick Vandenbussche is geboren in Brugge op 26/11/1962. Hij is reeds vanaf zijn prille jeugd bezig met tekenen en schilderen in t begin vooral geïnspireerd door zijn vader , Roger Vandenbussche . Hij heeft dan ook een academische opleiding gevolgd in Brugge. Waar hij vooral verschillende technieken onder de knie kreeg. Ook volgde hij daarna nog 4 jaar avondschool in die richting. Zijn grootste passie zijn aquarellen schilderijen en potlood tekeningen. Al zijn werken zijn hoofdzakelijk buiten gemaakt in de Brugse straten en pleintjes in alle weersomstandigheden. Wat vooral opvalt is de emotionele benadering van zijn kleurenpalet(stenen krijgen emotie). Hij heeft veel oog voor alle details die hij ook prachtig uitwerkt waarbij er veel facetten benadrukt worden zonder het oog voor het geheel te verliezen. Momenteel is hij ook aan het experimenteren met olieverf, acryl vanuit een oude passie voor symboliek en mystiek.

Vandenbussche Patrick was born in Bruges on 11/26/1962.
He has been drawing and painting since his early youth, mainly inspired by his father, Roger Vandenbussche. He also has followed an academic training course in Bruges where he mainly learned to master different techniques. He also took 4 years of evening courses in that field. His greatest passion is watercolor paintings and pencil drawings. All his works are mainly made in the open air of Bruges, its streets and squares in all weather conditions. What is especially striking is the emotional approach to his color palette (stones get
emotion).  He has an eye for all details what shows in his work.  Many facets are emphasized without losing sight on the overall picture. Currently he is also experimenting with oil paint and acrylics, originating  from an old passion for symbolism and mysticism.