DIETER VERSPEELT

ART_0202

Meta-omschrijving:
Profile of %%title%% | BooART | expositions, exposities, art, kunst, paintings, schilderijen

Dieter Verspeelt werd geboren op 11 december 1980 in Eeklo. Sinds zijn kindertijd was hij reeds geïnteresseerd in kunst, wat zich voornamelijk toonde in talloze tekeningen. De meeste van zijn klasgenoten tekenden maar wat, omdat dit een verplicht schoolvak was, maar Dieter vond het echter zeer leuk, en begon ook in zijn vrije tijd veel tekeningen te maken. Later zou deze passie zich vertalen naar de eerste schilderijen.
Hij is altijd gefascineerd geweest door schoonheid en kunst. Kunst en esthetiek zijn overal aanwezig. Denk maar aan alledaagse zaken. Waarom kocht je juist dit merk? Waarom is jouw auto rood? Waarom hebben we drie verschillende kleuren gekozen voor de woonkamer? Waarom bieden meubelwinkels 1000 verschillende stoelen aan, het is toch maar om op te zitten?…
Deze fascinatie leidde tot het volgen van tal van creatieve cursussen en workshops, zoals kleur- en stijlconsulent, fotografie, meubelrenovatie, bloemschikken en make up, om er maar enkele te noemen. Van zodra het creatief is, komt het in aanmerking.
De schilderijen zijn abstract. Ze zijn decoratief maar ze trachten ook uw emoties te vatten. Naast het decoreren van uw muren, vertellen ze ook veel over de artiest en de koper. Dieter verkiest zijn visie en kunst te delen met mensen die het verhaal achter het werk begrijpen en appreciëren. Sommige schilderijen hebben een eerder grappige of zelfs soms sarcastische ondertoon, wat zichtbaar wordt in de naam van het schilderij of het verhaal erachter.

Dieter Verspeelt was born the 11th of December 1980 in Eeklo (Belgium). Since childhood, the artist has been interested for art, which mainly showed in drawings. Whereas most of the children his age, made drawings for it being a part of the school program, Dieter really enjoyed it, and started making drawings and paintings at a very early age, during his spare time. A few years later, the passion for art, took a further step and the first paintings were made.

Dieter has always been fascinated by beauty and art. Art and esthetics are everywhere. Think about all daily products and objects you use. Why did you buy this brand? Why is your car red? Why did you paint your living room in 3 different colors? Why can you buy 1000 different chairs at the furniture store? …
This fascination for art and beauty led to his interest for all kinds of creative courses and workshops. From color and style consultant, photography, restoring furniture, flower arrangement to even make up, as long as it is creative, it fitted the bill.
The paintings are abstract. They are very decorative, but they also catch your emotions. Besides decorating your walls, they tell a lot about the artist, and also about the buyer. Dieter prefers sharing his vision and art with people that understand and appreciate the story behind every paintings. Some paintings have a rather funny or sometimes sarcastic underlining, that reflects in the name of the paintings, or the story behind it.