Ben Plovie

Ben Adriën Plovie (BA) studeerde Toegepaste Kunsten aan de Akademie voor Schone Kunsten te Gent. Deze creatieve duizendpoot stelde meer dan 25 jaar niet meer tentoon, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

In z’n fotografie herkennen we zijn scherpe blik en apart oog voor alledaagse dingen, soms verheven tot een abstract werk. Altijd op zoek naar de juiste compositie, structuur & ritme …..

Zoekend naar perfecte cohesie tussen ‘voor anderen’ bijna on-combineerbare werken … Natuur en het mannelijk lichaam als inspiratiebron.

Ben Adrien Plovie (BA) studied Applied Arts at the Academy of Fine Arts in Ghent. This creatice centipede didn’t exhibit for over more then 25 years, but blood is thicker than water.

In his photography, we recognize his keen eye and separate attention to everyday things, sometimes elevated to an abstract level.
Always looking for the right composition, structure and rhytm …

Searching foor the perfect cohesion between, for “others” almost un-combinable work. Nature, City & The Male Body as inspiration.