ANOUK GUNTER

ART_0202

ANOUK GUNTER

Als kind zat ik al uren te tekenen: poppetjes die konden vliegen en stoere ridders. Het was dan ook vrij logisch dat ik na het middelbaar een opleiding Reclametekenen in Antwerpen deed en jaren later grafische vormgeving op St. Joost in Breda.

In 2006 vertrok ik met man en kinderen naar het zuiden van Noord Amerika (Alabama) waar we voor zijn werk als militair piloot vijf jaar gewoond hebben. Daar begon ik echt te schilderen geïnspireerd geraakt door de militaire wereld waarin we terecht kwamen.

Al gauw won ik diverse prijzen met mijn werk dat een verweerde vintage ‘look’ heeft door gebruik van diverse materialen en technieken. Naast acrylverf gebruik ik ook Oost-Indische inkt, olieverf en soms collage technieken. Mijn kleurgebruik is geïnspireerd op die van oude landkaarten, muurschilderingen en boeken.

Ik werk ook in opdracht en heb al aardig wat vliegers met hun toestel geschilderd.

‘Hoe komt hij die vliegt ooit beneden en wie niet vliegt ooit van de grond’

As a child I could fill my days drawing: little men that could fly and brave knights. It was therefore quite logical that after secondary education I went to a school for Advertising Drawing in Antwerp and later on I studied Graphic Design in Breda.

In 2006 I left with my husband and children to have a life as expats in the south of North America, Alabama. In the five years we lived there (because of my husbands work as a military pilot) I got really inspired by our new environment, the military world.

With the pop art like style I developed there I made paintings that have a weathered ‘vintage’ look. Besides acrylic paint I also use Indian ink, oil paint and sometimes collage techniques. When it comes to colors I got inspired by colors of old maps, murals and books.

I also work on commission and have already painted quite some pilots with their aircraft.